skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Albert Sten

Jag ärvde en mörk skog dit jag sällan går

 

Artist book:
Laser print, 21x30cm
Wallpaper, 130x194cm
Inkjet prints, 25x32cm, 70x100cm
Silver gelatin print, 96x122cm 

Jag ärvde en mörk skog dit jag sällan går undersöker en plats som innefattar en familj, skogsindustriell historia och en strejkkonflikt som inträffade i Ådalen år 1931. Verket består av samtida fotografi, samt arkivmaterial från familj och Svenska Lantbruksuniversitetet. Genom ingrepp i arkivmaterialet och möten mellan olika källor gestaltas en väv av plats, minne och historia i ett försök att förstå ett personligt och kollektivt arv. 

I sin konstnärliga praktik utforskar Albert Sten genom fotografi, konstruktionen av jaget. Han fokuserar på fotografiet som del av något större för att försöka förstå vilka fragment som blir berättelsen om våra liv.